specjalista ds. wod.kan.gaz., c.o.

Branża: Inne
Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Victoria"
Miejsce pracy: Kraków
Oferowane wynagrodzenie brutto: 4100

Spółdzielnia Mieszkaniowa „VICTORIA” w Krakowie, os. Kościuszkowskie 5

zatrudni na umowę o pracę:

Specjalistę ds. c.o., wod.kan.gaz., zaopatrzenia

  1. Podstawowe obowiązki:

– prowadzenie i nadzorowanie wszelkich spraw związanych z prawidłową    eksploatacją i remontami sieci i instalacji wod.kan.gaz, co., c.c.w.u w zasobach Spółdzielni,

– kontrola nad prawidłową dostawą energii cieplnej do budynków i mieszkań – weryfikacja faktur MPEC oraz rozliczanie kosztów energii cieplnej,

– kontrola prawidłowości, jakości i terminowości wykonywania i fakturowania prac remontowych wod.kan.gaz, c.o., c.c.w.u w zasobach Spółdzielni,

– analiza i weryfikacja rozliczeń z Telewizją Kablową,

– organizowanie zaopatrzenia dla Grupy Konserwacyjno Remontowej. 

2. Wymagane kwalifikacje :

  1. – wykształcenie wyższe lub średnie – znajomość tematyki instalacji sanitarno-     ciepłowniczej,
  2. – znajomość obsługi komputera i programów (Word, Excel),
  3. – dokładność, terminowość, rzetelność.
  4. Ponadto mile widziane jest posiadanie:

       – uprawnień budowlanych sanitarnych, uprawnień SEP, 

       – znajomości zarządzania branży nieruchomościami, w tym technicznej eksploatacji nieruchomości w spółdzielniach  

       mieszkaniowych, – umiejętność kosztorysowania robót budowlanych.

3. Wymagane dokumenty:

  1.  CV, potwierdzenie kwalifikacji oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  2.  Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

4. Oferty należy składać do dnia 30.06.2019 r.  e-mailem na adres: sekretariat@smvictoria.pl z dopiskiem: „Konkurs na Specjalistę ds. wod.-kan.-gaz., c.o.”, pocztą lub bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni